6 Szczep Harcerski

Miejsce przygody Twojego życia

Czerwiec 28, 2018

Wędrownicy, czyli służba i wyczyn

6 DW

6 DW „Szafa Gra!”

Wędrownictwo to nie tylko wędrówka

Wędrownicy to najstarasza grupa metodyczna w 6 Szczepie Harcerskim, skupiająca osoby w wieku 16-21 lat. Wędrownictwo jest kolejnym etapem po starszoharcerskim poszukiwaniu, kiedy to jednostka jest już świadoma podejmowanych decyzji oraz posiada ukształtowane własne zdanie na wiele tematów.  Wędrownika cechuje aktywna postawa wobec świata, chęć do działania i niesienia pomocy. Sam wybiera interesujące go zagadnienia, które stara się zgłębiać. Nie stoi w miejscu, stale rozwijając się stawia przed sobą ambitne cele. Wędrówka jest przez niego rozumiana dosłownie jako fizyczny sposób na poznawanie świata, ale także jako wędrówka intelektualna po otaczających nas problemach i wybranych dziedzinach wiedzy.

6 DW

Naramiennik wędrowniczy

Zasady działania drużyny wędrowniczej

Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj

Wędrownikom przyświeca dewiza, która przypomina o obowiązku działania, czyli służbie. Nie tylko wewnątrz organizacji, ale także poza nią. Drużyna stara się uczynić z jej członków aktywnych społecznie ludzi, którzy nie przejdą obojętnie obok napotkanych problemów. Wędrownicy stale mają nad sobą pracować, doskonaląc swoje umiejętności, indywidualne talenty, jednocześnie eliminując swoje słabości. Starają się szlifować swoje charaktery, tężyznę fizyczną, intelektualną, ale także sferę duchową. Wchodząc w dorosłość zaczynają poszukiwać także swojego miejsca w społeczeństwie, ucząc się nowych ról. Kluczową sprawą przy wszystkich zagadnieniach jakie realizują jest wyczynbędący głównym filarem metodyki wędrowniczej. Wędrownicy stale stawiają przed sobą wyzwania, którym usiłują podołać.

6 DW

Wędrowniczka

Wędrownicy z „Szafy” zapraszają

„Szafa Gra!” to nie tylko nazwa 6 DW, ale także znane powiedzonko Ludwiczka z amerykańskiego serialu animowanego.  Odzwierciedla ona pozytywne nastawienie członków drużyny i wiecznie towarzyszące im uśmiechy na twarzach. Wędrownicy z drużyny ochoczo tworzą swoją własną społeczność, sami planując program działania. Jeżeli sam chcesz się przekonać nad czym niezwykłym aktualnie pracują, przyjdź na zbiórkę w piątek o 20.00 na ul. Powstańców Wielkopolskich 16. Podejmiesz wyzwanie i udasz się na wspólną wędrówkę?

Apel 6 DW

Wędrownicy 6 DW

Czerwiec 28, 2018

Harcerze starsi- kim są i co robią?

6 Drużyna Starszoharcerska

6 Drużyna Starszoharcerska

Czym różnią się harcerze starsi od młodszych?

Harcerzami starszymi są nastolatkowie mający 13-16 lat. To specyficzna grupa wiekowa, w której młodzież odczuwa potrzebę zaznaczenia swojej indywidualności, a tym samym zaczyna zastanawiać się nad swoją własną ścieżką rozwoju. Kończy się beztroski okres młodszego harcerstwa, a rozpoczyna się poszukiwanie nowych pasji, zainteresowań i pól działania. Harcerze starsi zaczynają budować nie tylko świadomość samego siebie, ale i otaczającego ich świata. Na tym etapie następuje przewartościowanie, zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości i dotychczasowych autorytetów. Młodzież przestaje przyjmować bezsprzecznie podawaną im wiedzę, na rzecz kreowania własnych opinii na dany temat.

6 DH GB

Obóz w Czernicy

Praca drużyny SH

Oprócz całościowych, cotygodniowych zbiórek, podstawowym elementem działania drużyny starszoharcerskiej jest system małych grup.  System ten jest realizowany poprzez pracę zastępów, które samodzielnie planują swoje regularne spotkania i cele. W takich grupach harcerze działają także na zbiórkach drużyny, realizując rozmaite zadania. Program jest nastawiony na zainteresowania harcerzy i harcerek, poszukiwanie różnych sfer aktywności oraz realizację indywidualnych prób na stopnie i sprawności. Podstawą jest także uczenie w działaniu dlatego w aktywności drużyny nie brakuje ciekawych i stymulujących do rozwoju form pracy. Harcerze starsi biorą udział w zwiadach, dyskusjach, zbiórkach tematycznych i specjalistycznych. Tworzą także własne projekty, czy wyjeżdżają na rajdy, biwaki i obozy.

6 DSH GB

Zjazd linowy

6 Drużyna Starszoharcerska „Granatowo-Biali”

W 6 Szczepie funkcjonuje prężnie działający pion starszoharcerski. Młodzi, energiczni i żądni przygody, z pewnością tak można opisać 6 DSH „Granatowo-Biali”. Nazwani od charakterystycznego koloru chust, Gnieźnieńscy harcerze starsi zapraszają na swoje zbiórki w piątki o 18.00 na ul. Powstańców Wielkopolskich 16.

Harcerze Starsi GB

Harcerze Starsi GB

Czerwiec 16, 2018

6 Drużyna Harcerska „Kamyk”

Harcerze

6 Drużyna Harcerska „Kamyk”

Kim są Kamyki?

Kamykami nazywamy członków najstarszej jednostki w 6 SH6 Drużyny Harcerskiej „Kamyk” im. Aleksandra Kamińskiego. To drużyna z największym stażem i tradycjami, początkująca dzieje historii całego szczepu. Skupia ona młodzież w wieku 10-13 lat. Jest to kolejny etap po gromadzie zuchowej, ale może być także pierwszym krokiem na harcerskiej ścieżce.

Ognisko harcerskie

Ognisko harcerskie

Działanie harcerzy

Podczas zbiórek młodzi harcerze bawią się, uczą technik harcerskich, a także rozwijają indywidualne talenty. Poznają świat i harcerskie tajniki poprzez grę. Kontynuowany jest system małych grup na wyższym, bardziej samodzielnym poziomie. To świetne miejsce na naukę pracy w grupie i zawarcie nowych, wieloletnich przyjaźni.  Aktywnej pracy w zespołach towarzyszy współzawodnictwo, stwarzające możliwość sprawdzania samego siebie i doskonalenia nabywanych umiejętności. Harcerze także obcują z przyrodą i starają się ją lepiej poznać. Uczestniczą w licznych grach terenowych, wyjazdach i obozach, które dla wielu są niezapomnianą przygodą.

Harcerska gra terenowa

Drużyna harcerska na miejskiej grze terenowej

Drużyna harcerska- jak dołączyć?

Aby dołączyć do Kamyka wystarczy odrobina chęci i ciekawości świata. 6 Drużyna Harcerska zaprasza wszystkich na swoje zbiórki, w każdy piątek o godzinie 16.30. Spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 w Gnieźnie, przy ulicy Czarnieckiego 7.

Festiwal obozowy

Festiwal obozowy

Czerwiec 16, 2018

Gromada Zuchowa- co, jak i dla kogo?

6 Gromada Zuchowa "Wilcze Bractwo"

6 Gromada Zuchowa „Wilcze Bractwo”

 Kim jest zuch?

To najmłodszy członek Związku Harcerstwa Polskiego, który ma nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 lat. To ciekawe świata dziecko, które uwielbia się śmiać, bawić i przeżywać różne przygody w gronie rówieśników. Charakterystyczną formą zabawy dla zuchów jest zabawa w coś lub kogoś, realizowana zespołowo poprzez zdobywanie sprawności na zbiórkach Gromady Zuchowej. Animatorem zabawy jest drużynowy i przyboczni, którzy odpowiadają za ciekawą formę zajęć i bezpieczeństwo w ich trakcie.

Zabawa zuchowa

Zabawa zuchów z chustą animacyjną

Jak działa Gromada Zuchowa?

Działanie Gromad Zuchowych przede wszystkim opiera się na zdobywaniu sprawności, zarówno grupowych jak i indywidualnych. Koncentrując się na poszczególnych sprawnościach, zaspokajamy naturalną ciekawość świata dzieci. Umożliwiamy im tym samym zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, w przystępny i interesujący sposób. Dbamy o angażujący, atrakcyjny i pobudzający do rozwoju program, który realizujemy w ciągu roku harcerskiego. Podczas systematycznych zbiórek, wycieczek, biwaków i obozów wykorzystujemy system małych grup, który stymuluje samodzielność i umiejętność współpracy dzieci. Nie zapominamy także o tym, że każde dziecko jest inne, posiada swoje unikalne zainteresowania, zdolności i predyspozycje, dlatego pracujemy też nad jego samodzielnym rozwojem realizując m.in. sprawności indywidualne.

Zuch

Zuch

Logo 6 GZ

Logo 6 GZ

6 Gromada Zuchowa „Wilcze Bractwo”

„Wilcze Bractwo” to gromada z wieloletnim doświadczeniem i pasją. W 2016 roku wzięła udział w ogólnopolskim Turnieju Gromad, w którym została zakwalifikowana do najwyższej- złotej kategorii, a także zajęła 2 miejsce w rankingu Wielkopolskim. Kadrę stanowi młody, energiczny, przepełniony harcerską duszą zespół. Zbiórki 6 GZ odbywają się w każdy piątek o 16.30 w Szkole Podstawowej nr 3, przy ulicy Czarnieckiego 7 w Gnieźnie. Każdy żądny przygody jest mile widziany!

 

Kadra zuchowa

Most linowy 6 Gromady Zuchowej WB